Dr. A K Tripathi

MBBS
  • Email:
    drajayt@gmail.com
  • Address:
    Wz-344 Street Number 2 ,Rani Bagh, Near Gurudwara Shri Nagar, Delhi-34
  • Phone:
    +91 9212040636

Profile Summary

Specialization
  • Ayurveda

Clinic

Dr. A K Tripathi Clinic

Wz-344 Street Number 2 ,Rani Bagh,, Near Gurudwara Shri Nagar.


;